HỒ SƠ NHẬP HỌC CHÍNH THỨC

LỚP

HỒ SƠ CẦN CÓ

GHI CHÚ

1

TP + Tỉnh

-      Đơn xin nhập học.

-      Khai sinh.

- Đơn xin nhập học và Đơn xin chuyển trường: mẫu của trường.

- Khai sinh: bản sao gốc.

** HS cấp II ở TPHCM chuyển đến không cần giấy giới thiệu chuyển trường của Phòng GD.

** HS cấp III và HS lớp 9 nếu học tập có gián đoạn 1 năm, thì phải có giấy xác nhận hạnh kiểm do công an địa phương cấp.

2, 3, 4, 5

-      Đơn xin nhập học.

-      Đơn xin chuyển trường.

-      Học bạ.

-      Khai sinh.

-      Giấy giới thiệu chuyển trường của trường cũ.

* Mã số học sinh (HS trong TP Hồ Chí Minh).

6

TP + Tỉnh

-      Đơn xin nhập học.

-      Đơn xin dự xét tuyển.

-      Khai sinh.

-      Giấy chứng nhận hoàn thành bậc tiểu học hoặc học bạ Tiểu học.

7, 8, 9

TP + Tỉnh

-      Đơn xin nhập học.

-      Đơn xin chuyển trường.

-      Học bạ cấp 2.

-      Khai sinh.

-      Giấy chứng nhận hoàn thành bậc tiểu học (hoặc học bạ TH).

-      Giấy giới thiệu chuyển trường của trường và của Phòng GD Quận (Huyện).

* Mã số học sinh nếu HS trong TPHCM chuyển đến.

10

TP + Tỉnh

-      Đơn xin nhập học.

-      Đơn xin dự xét tuyển.

-      Học bạ cấp 2

-      Khai sinh.

-      Giấy chứng nhận hoặc bằng TN THCS.

11, 12

TPHCM chuyển đến

-      Đơn xin nhập học.

-      Đơn xin chuyển trường.

-      Học bạ cấp 3.

-      Khai sinh.

-      Bằng TN THCS.

-      Giấy giới thiệu chuyển trường.

-      Mã số học sinh.

11, 12

Từ tỉnh chuyển đến

-      Đơn xin nhập học.

-      Đơn xin chuyển trường.

-      Học bạ cấp 3.

-      Khai sinh.

-      Bằng TN THCS.

-      Giấy giới thiệu chuyển trường của trường và của Sở GDĐT tỉnh.

-      Chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 do Sở GDĐT tỉnh cấp.