LỚP 09 MÔN TOÁN BÀI 05 GÓC GIỮA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG (01/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 09 - GÓC NỘI TIẾP (30-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

MONTOAN9-BT4-ngay-30-3.pdf

MONTOAN9-tom-tat-ly-thuyet30-3.pdf

 

LỚP 09 - MÔN TOÁN - BÀI 03 - LUYỆN TẬP ĐỒ THỊ HÀM SỐ (27/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 9 - MÔN TOÁN - BÀI 02 - ĐỒ THỊ HÀM SỐ (25-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

TOÁN 9 TÓM TẮT LÝ THUYẾT B2 25/3

TOÁN 9 BÀI TẬP 2 25/3

 

LỚP 09 - MÔN TOÁN - BÀI 01 - HÀM SỐ (23-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

TOAN9-BT1

TOAN9-TOMTAT-LT-B1