LỚP 12 MÔN TOÁN BÀI 05 PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG_02 (01/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

TOAN12-BT2-HH-1-4.pdf

TOAN12-BT2-HH-1-4.pdf

 

LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG (30-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

MONTOAN12-BT-HINH-30-3.pdf

MONTOAN12-LT-HH-B1-30-3.pdf

 

LỚP 12 - MÔN TOÁN - BÀI 02: PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN (27/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 - MÔN TOÁN | BÀI 02: PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN ĐỔI BIẾN SỐ (25/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

TOAN12-TOMTATLT-B2-25-3

TOAN12-BT2-25-3

 

LỚP 12 - MÔN TOÁN | BÀI 01 - ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN (23/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

04 - TOÁN 12 NGÀY 23-03-2020