LỚP 12 - MÔN VĂN - BÀI 12 - MỘT SỐ KỸ NĂNG LÀM VĂN (24/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 - MÔN VĂN - BÀI 12 - MỘT SỐ KỸ NĂNG LÀM VĂN (21/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Van-12-Ky-nang-viet-doan-van-nghi-luan.pdf

 

LỚP 12 VĂN (17/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Van-12-On-tap-cac-dang-de-van-xuoi.pdf

 

LỚP 12 VĂN (14/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Van-12-Hon-truong-ba-Da-hang-thit.pdf

 

LỚP 12 VĂN (11/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Van-12-Chiec-thuyen-ngoai-xa.pdf

 

LỚP 12 VĂN (09/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Van-12-Chiec-thuyen-ngoai-xa.pdf

 

LỚP 12 VĂN RỪNG XÀ NU (07/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

VAN-12-RUNG-XA-NU.pdf

 

LỚP 12 -NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM (04/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

VAN12-NGHI-LUAN-VE-MOT-TAC-PHAM.pdf

 

LỚP 12 -VỢ NHẶT (02/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

MonVan12-Bai-Vo-Nhat-Ngay-28-31-va-2-4.pdf

 

LỚP 12 - MÔN VĂN | BÀI 04 - VỢ NHẶT (31/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 - MÔN VĂN | BÀI 03 VỢ NHẶT (28-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Văn 12. Bài - Vợ Nhặt, Ngày 28.3.2020

 

LỚP 12 - MÔN VĂN | BÀI 02 - VỢ CHỒNG A PHỦ (26/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Văn 12, bài Vợ chồng A Phủ, ngày 24 và 26.3.2020

 

LỚP 12 - MÔN VĂN | BÀI 01 - VỢ CHỒNG A PHỦ (24/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Văn 12, bài Vợ chồng A Phủ, 24.3.2020