LỚP 12 -VỢ NHẶT (02/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

MonVan12-Bai-Vo-Nhat-Ngay-28-31-va-2-4.pdf

 

LỚP 12 - MÔN VĂN | BÀI 04 - VỢ NHẶT (31/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 -VỢ NHẶT (28-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Văn 12. Bài - Vợ Nhặt, Ngày 28.3.2020

 

LỚP 12 - MÔN VĂN | BÀI 02 - VỢ CHỒNG A PHỦ (26/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Văn 12, bài Vợ chồng A Phủ, ngày 24 và 26.3.2020

 

LỚP 12 - MÔN VĂN | BÀI 01 - VỢ CHỒNG A PHỦ (24/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Văn 12, bài Vợ chồng A Phủ, 24.3.2020