LỚP 12 - MÔN ANH (02-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 - MÔN TIẾNG ANH | BÀI 04 - SPORTS GRAMMAR (31/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 - MÔN ANH LUYỆN TẬP NGÀY (28-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

English 12. Lý thuyết - Ngày 28. 03

English 12. Luyện Tập - Ngày 28. 03

 

LỚP 12 - ANH VĂN | BÀI 02 - PASSIVE VOICE (26/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Luyện tập ngay 26.3

Lý thuyết ngày 26.03

 

LỚP 12 - ANH VĂN | BÀI 01 - BOOKS READING (24/03)

 

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Lý thuyết - Ngày 24.03

Luyện Tập - Ngày 24. 03

-