LỚP 12 MÔN ANH (21/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 MÔN ANH (17/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 MÔN ANH (14/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 MÔN ANH (11/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 MÔN ANH (09/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Anh-12-luyen-tap.pdf

Anh-12-ly-thuyet.pdf

 

LỚP 12 MÔN ANH (07/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 MÔN TIẾNG ANH BÀI 06 INTERNATIONAL ORGANIZATION (04-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

ANH12-LY-THUYET.pdf

 

LỚP 12 MÔN TIẾNG ANH BÀI 06 INTERNATIONAL ORGANIZATION (02-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 - MÔN TIẾNG ANH | BÀI 04 - SPORTS GRAMMAR (31/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 - MÔN TIẾNG ANH | BÀI 03 - SPORTS READING (28-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

English 12. Lý thuyết - Ngày 28. 03

English 12. Luyện Tập - Ngày 28. 03

 

LỚP 12 - ANH VĂN | BÀI 02 - PASSIVE VOICE (26/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Luyện tập ngay 26.3

Lý thuyết ngày 26.03

 

LỚP 12 - ANH VĂN | BÀI 01 - BOOKS READING (24/03)

 

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Lý thuyết - Ngày 24.03

Luyện Tập - Ngày 24. 03

-