In bài này

LỚP 12 MÔN SỬ (29/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Lich-Su-12-Bai-23.pdf

 

LỚP 12 MÔN SỬ (25/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Lich-Su-12-Bai22-Phan-VNHCT-DBP-Tren-Khong-HD.PARI.docx

 

LỚP 12 MÔN SỬ (22/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Su-12-Bai22-Phan-chien-luoc-%20CTCB.pdf

 

LỚP 12 MÔN SỬ (15/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 MÔN SỬ (15/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Lich-Su-12-Bai21.pdf