In bài này

26-02/2021

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Van8-luyen-tap-26-02.pdf

Van8-tom-tat-kien-thuc-26-02.pdf

 

23-02/2021

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Van8-luyen-tap-bai-hich-tuong-si-t1.pdf

Van8-tom-tat-noi-dung-bai-hich-tuong-si-t1.pdf