Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tháng 7, 8

 

- Hoàn tất danh sách lớp dựa trên kết quả thi lại.

- Họp tổ phân công giảng dạy – xây dựng kế hoạch tổ.

- Duyệt phân công giảng dạy + phân công chủ nhiệm.

- Xếp thời khoá biểu.

- Chuẩn bị in ấn Sổ LL + Phù hiệu, Sổ điểm, Sổ CN, . . .

- Chuẩn bị tốt CSVC khai giảng năm học mới (rà soát bàn ghế, đèn, bảng tên lớp).

- Giải quyết chuyển trường cho học sinh.

- Xét tuyển sinh lớp 10.

- Huấn luyện quân sự cho học sinh.

- Kiểm tra chất lượng K10, 11, 12.

- Họp Thường trực Ban đại diện Hội CMHS.

- Họp CMHS đầu năm.

- Học chính trị và bồi dưỡng chuyên môn theo lịch Sở và Quận ủy 5/8.

- Hội nghị công tác chủ nhiệm (30/7).

- Bầu TT Ban đại diện Hội CMHS.

 

- Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

- Tổ trưởng chuyên môn.

- Ban giám hiệu.

- Phó Hiệu trưởng PTCM + TKHĐ.

- Bộ phận hành chánh.

- Bộ phận phụ trách CSVC + Tổ HCQT.

- Hiệu trưởng.

- Ban tuyển sinh (Theo QĐ).

- PHT phụ trách QS.

- PHT PTCM + GV có liên quan.

- Ban giám hiệu.

- Ban giám hiệu + GVCN.

- Toàn trường.

- BGH + GVCN + TTCM + Tổ GT.

- Ban giám hiệu.

 

Tháng 9

 

- Giáo dục truyền thống cho HS: chủ đề TN học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CN hoá.

- Khai giảng năm học 2013 – 2014 (5/9).

- Hội nghị CBCC Tổ; Trường.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách đầu năm học: sổ gọi tên ghi điểm, sổ đầu bài.

- Thông qua kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch kiểm tra toàn diện, chuyên đề, kiểm tra bộ phận.

- Bổ sung trang thiết bị cho phòng Bộ môn, thí nghiệm, thiết bị, Lab

- Tổ chức các lớp nghề phổ thông cho HS K11.

- Thực hiện báo cáo đầu năm.

- Quyết định thành lập Ban thanh tra chuyên môn.

- Xét học bổng vượt khó HKI.

- Tổ chức phụ đạo HS yếu kém.

- Kiểm tra đầu năm các bộ phận Tài vụ – Căn tin – Bãi xe, . . .

 

 

- Đoàn TN + Nhóm GDCD.

- Toàn trường + theo phân công.

- Toàn thể CBCC.

- BGH + bộ phận HV + TTND.

- BGH + Ban Thanh tra CM + các cá nhân có liên quan.

- Bộ phận phụ trách CSVC + các bộ phận có liên quan.

- Bộ phận phụ trách CSVC và GV nghề.

- Hiệu trưởng và các bộ phận có liên quan.

- Hiệu trưởng.

- BGH + Ban Đại diện hội CMHS.

- Ban giám hiệu.

- Ban giám hiệu + Ban TTND.

 

Tháng 10

 

- Giáo dục truyền thống cho HS: chủ đề TN với tình bạn, tình yêu và gia đình.

- Phát động thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11.

- Kiểm tra chuyên đề – toàn diện (theo kế hoạch).

- Kiểm tra bộ phận Tài vụ, Thư viện, nghe nhìn, học vụ, . . .

- Tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ VN 20/10.

- Dự kiến trang bị CSVC cho năm 2007.

- Tổ chức khám sức khỏe cho GV.

 

- Đoàn TN + Chi đoàn GV.

- BCHCĐ + HĐSP.

- PHT CM + Ban TTND + GV có liên quan.

- Ban TTND + Bộ phận phụ trách CSVC.

- Ban CHCĐ.

- Bộ phận phụ trách CSVC + các phòng bộ môn.

- Phòng Y tế + BCH CĐ.

Tháng 11

 

- Giáo dục truyền thống cho HS: chủ đề TN với truyền thống hiếu học và Tôn sư trọng đạo.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “hai tốt” chào mừng ngày 20/11: thao giảng , đăng ký dạy tốt – học tốt.

- Xây dựng Phòng truyền thống.

- Tiếp tục kiểm tra toàn diện – chuyên đề (theo kế hoạch).

- Kiểm tra bộ phận: Thí nghiệm, Vi tính – Lab.

- Kiểm tra giáo án, sổ chủ nhiệm, hồ sơ GV.

- Tổ chức kỷ niệm ngày NGVN 20/11.

- Tổ chức Hội khỏe Phù đổng, hội thi VN, cắm hoa, . . .

- Tham dự các hoạt động chuyên môn do Sở tổ chức.

- Kiểm tra giữa HKI khối 10 và 11.

- Họp BĐD CMHS thông báo kế hoạch kiểm tra HKI.

 

 

- Đoàn TN + Tổ Văn.

- BGH + TTCM + Các GV có liên quan.

- Ban chỉ đạo.

- BGH + TTCM.

- BGH + TTND.

- BGH + TTCM + KTCN.

- BCHCĐ.

- Tổ KTTD + Đoàn TN.

- PHT + TTCM.

- PHT CM và các GV có liên quan.

- BGH + TT Ban đại diện CMHS.

Tháng 12

 

- Giáo dục truyền thống cho HS: chủ đề TN với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

- Tiếp tục kiểm tra chuyên đề, toàn diện (theo kế hoạch).

- Kiểm tra bộ phận: Tài vụ (kiểm quỹ tiền mặt, thu chi tài chính năm 2013, kế hoạch thu chi 2013 – 2014), căn tin, bãi giữ xe (theo quý).

- Kiểm tra hồ sơ bộ phận Giám thị.

- Chuẩn bị kế hoạch ôn tập HKI.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình HKI.

- Kiểm tra HKI tuần lễ 25/12 à 30/12/2013.

 

 

- Đoàn TN + Tổ Hoá Sinh.

- BGH + TTCM.

- Ban TTND và các bộ phận có liên quan.

- PHT phụ trách kỷ luật + Khối trưởng.

- Toàn thể GV.

- BGH + TTCM.

- PHT CM và các bộ phận có liên quan.

Tháng 01

 

- Giáo dục truyền thống cho HS: chủ đề TN với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

- Kiểm tra toàn diện chuyên đề (theo kế hoạch).

- Chuẩn bị các đội tuyển: TDTT + văn nghệ dự thi cấp TP.

- Tập hợp các số liệu để đánh giá thi đua HKI.

- Kiểm tra bộ phận học vụ.

- Họp HĐTD HKI + Họp xét thi đua HS HKI.

- Họp PHHS báo cáo kết quả HKI.

 

- Đoàn TN + Tổ Địa lý.

- PHT CM + TTCM.

- Tổ TDTT + Đoàn TN + Ban VN.

- BGH + BCH CĐ + TTCM.

- PHT CM và Ban thanh tra ND.

- HĐ thi đua + Toàn thể GV.

- BGH + Toàn thể GV.

 

Tháng 02

 

- Giáo dục truyền thống cho HS: chủ đề TN với lý tưởng CM.

- Tổ chức báo cáo thời sự cho tập thể CB – GV – CNV.

- Kiểm tra sổ điểm của GV và sổ ghi tên ghi điểm.

- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề (theo kế hoạch).

- Nghỉ Tết Nguyên Đán. Chuẩn bị tốt Tết cho CB – GV – CNV.

- Xét học bổng vượt khó HKII.

 

 

- Đoàn TN + CĐGV.

- Chi bộ + BGH.

- BGH + Bộ phận học vụ + TTND.

- PHT CM + Các GV có liên quan.

- BGH + BCH CĐ.

- BGH + TT Ban đại diện CMHS.

Tháng 03

 

- Giáo dục truyền thống cho HS: chủ đề TN với vấn đề lập nghiệp.

- Tổ chức thao giảng – dạy tốt.

- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề (theo kế hoạch).

- Kiểm tra bộ phận Tài vụ, bãi giữ xe, căn tin (theo quý).

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình.

- Kết thúc chương trình chính khoá lớp 12, chuẩn bị kiểm tra môn không thi TN THPT.

- Hướng dẫn và thu hồ sơ tuyển sinh vào ĐH – CĐ – THCN.

- Kiểm tra giữa HKII Khối 10 và 11.

- Tổ chức Ngày 8/3.

 

 

- Đoàn TN + Tổ KT.

- PHT CM + TTCM.

- PHT CM + Các GV có liên quan.

- BGH + TTND.

- BGH + TTCM.

- PHT CM + Các GV có liên quan.

- Bộ phận học vụ + GVCN 12.

- PHT CM + Các GV có liên quan.

- BCH CĐ.

Tháng 04

 

- Giáo dục truyền thống cho HS: chủ đề TN với hữu nghị hoà bình và hợp tác.

- Chuẩn bị hồ sơ thi Tú tài + kiểm tra hồ sơ thi K12.

- K12 học TKB các môn thi TN THPT.

- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề (theo kế hoạch).

- Kiểm tra bộ phận Giám thị, Thí nghiệm, Tin học, Lab.

- Kiểm tra HKII các môn không thi TN.

- Kiểm tra HKII K12 (theo lịch Sở).

 

- Đoàn TN + Tổ Sử.

- Bộ phận Học vụ + GVCN.

- PHT CM.

- PHT CM + Các GV có liên quan.

- PHT phụ trách kỷ luật + Khối trưởng.

- PHT CM + Các GV có liên quan.

- PHT CM + Các GV có liên quan.

 

Tháng 05

 

- Giáo dục truyền thống cho HS: chủ đề TN với Bác Hồ.

- Chuẩn bị lớp ôn tập cho học sinh thi Tú tài

- Kiểm tra HKII Khối 10 và 11.

- Hoàn tất hồ sơ học bạ 12.

- Họp PHHS cuối năm.

- Họp HĐ thi đua GV.

- Xét thi đua HS cuối năm.

- Triển khai kế hoạch hè, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, học nghề, . . .

- Chuẩn bị GV coi thi + chấm thi 12.

- Thực hiện báo cáo cuối năm, thống kê số liệu.

- Tổ chức thi học sinh giỏi: Văn – Toán – Lý – Hoá – Sinh – Ngoại ngữ.

 

- Đoàn TN + Tổ Ngoại ngữ.

- BGH.

- PHT CM và Các GV được phân công.

- GV bộ môn và GVCN K12.

- BGH + GVCN.

- Hội đồng thi đua.

- BGH + Các GV.

- BGH.

- PHT CM.

- BGH + TTCM.

- PHT CM.

Tháng 06

 

- Chủ đề hoạt động: Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- Coi thi, chấm thi Tú tài.

- Dạy nghề cho HS khối 10 lên 11.

- Nộp báo cáo về Sở GD – ĐT.

- Kiểm tra bộ phận: Tài vụ, bãi xe, căn tin (theo quý).

- Tổ chức 1/6 cho con CB – GV – CNV.

- Tổ chức tham quan hè cho CB – GV – CNV.

- Tổ chức ôn tập thi lại và RLHK cho HS K10 và 11.

 

 

- Đoàn TN.

- Các GV có liên quan.

- HP phụ trách và GV nghề.

- Các bộ phận có liên quan.

- Ban TTND + Các bộ phận có liên quan.

- BCH CĐ.

- BCH CĐ.

- BGH + GT + GV được phân công.