ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  Chương Trình Tiểu Học

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG – 2018 CẤP TIỂU HỌC

   

  I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC :

  1. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu sau: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
  2. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau:
    1.  Những năng lực chung được tất cả các môn học và hoạt động giáo dục góp phần hình thành, phát triển: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;
    2. Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất.

  Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của học sinh.

  1. Nội dung cụ thể của các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực nói trên được nêu tại phần Phụ lục của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục.
  2. Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi là căn cứ để xây dựng chương trình môn học và hoạt động giáo dục, biên soạn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học, đánh giá kết quả giáo dục học sinh và chất lượng giáo dục phổ thông.

  II. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC : 

  Chương trình giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

  Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học tự chọn.

  Thời gian thực học trong một năm học tương đương 35 tuần. Các cơ sở giáo dục có thể tổ chức dạy học 1 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày. Cơ sở giáo dục tổ chức dạy học 1 buổi/ngày và 2 buổi/ngày đều phải thực hiện nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất đối với tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.

  III.  GIAI ĐOẠN GIÁO DỤC CƠ BẢN – CẤP TIỂU HỌC :

  1. a) Nội dung giáo dục :

  Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Ngoại ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5), Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3), Lịch sử và Địa lí (ở lớp 4, lớp 5), Khoa học (ở lớp 4, lớp 5), Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5), Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Hoạt động trải nghiệm (trong đó có nội dung giáo dục của địa phương). Nội dung môn học Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần (mô-đun); nội dung Hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

  Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1 (ở lớp 1, lớp 2).

  1. b) Thời lượng giáo dục : Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học. Mỗi tiết học từ 35 phút đến 40 phút; giữa các tiết học có thời gian nghỉ.

  BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CẤP TIỂU HỌC 

  Nội dung giáo dục Số tiết/năm học
  Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
  1. Môn học bắt buộc
  Tiếng Việt 420 350 280 245 245
  Toán 105 175 175 175 175
  Ngoại ngữ 1 140 140 140
  Đạo đức 35 35 35 35 35
  Tự nhiên và Xã hội 70 70 70
  Lịch sử và Địa lí 70 70
  Khoa học 70 70
  Tin học và Công nghệ 70 70 70
  Giáo dục thể chất 70 70 70 70 70
  Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) 70 70 70 70 70
  2. Hoạt động giáo dục bắt buộc
  Hoạt động trải nghiệm 105 105 105 105 105
  3. Môn học tự chọn
  Tiếng dân tộc thiểu số 70 70 70 70 70
  Ngoại ngữ 1 70 70    
  Tổng số tiết/năm học (không kể các môn học tự chọn) 875 875 1015 1050 1050
  Số tiết trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn) 25 25 29 30 30

   

   

   

   

  Tin tức liên quan

  🌟 Giờ Học Nấu Ăn Đầy Thú Vị Tại Trường Thanh Bình! 🌟

  ✨Mái Ấm Tê-Phan – Chia sẻ yêu thương💕

  🍀Hoạt Động Thiện Nguyện Tại Mái Ấm Trẻ Mồ Côi và Khuyết tật💕

  🌟 Chào Đón Ngày Khai Giảng Khóa Hè 2024 “Sắc Màu Mùa Hạ” tại Trường TH-THCS-THPT Thanh Bình 🌟

  ✨CHIẾN SĨ HOA PHƯỢNG ĐỎ THANH BÌNH TIẾP SỨC CÁC SĨ TỬ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2024✨