ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  thời gian biểu

  timetable

  Thời gian biểu của một ngày học, hoạt động thực tế của học sinh có thể khác nhau ở các khối lớp.
  Phụ huynh sẽ được thông báo chương trình học của các em hàng tuần qua sổ báo bài.
  • Tiểu học
  • trung học cơ sở
  • trung học phổ thông

  chương trình buổi sáng

  Cơ sở vật chất được đầu tư hoàn hiện, tạo điểu kiện phát triển tối đa cho học sinh về mặt tinh thần lẫn học tập.

  6h20

  Ăn sáng

  7h15

  Vào lớp học

  9h-9h15

  Ra chơi

  9h15 - 10h40

  Học các môn chính

  chương trình buổi chiều

  Cơ sở vật chất được đầu tư hoàn hiện, tạo điểu kiện phát triển tối đa cho học sinh về mặt tinh thần lẫn học tập.

  13h15

  Vào lớp

  15h - 15h15

  Ra chơi

  15h15 - 16h00

  Học các môn chính