ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  quy trình tuyển sinh
  trực tuyến

  Admissions

  01

  Đăng ký trực tuyến

  02

  Trường xét duyệt

  03

  Nhận giấy báo trúng tuyển

  04

  Họp phụ huynh nhập học

  ADMISSIONS

  ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH online

  Đây là bước đầu tiên để phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho học sinh. Sau khi nhận được thông tin đăng ký của phụ huynh, cán bộ tuyển sinh của nhà trường sẽ liên hệ và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo cho phụ huynh học sinh.

   THÔNG TIN HỌC SINH


   THÔNG TIN PHỤ HUYNH
   Bạn cần nhập đầy đủ các trường thông tin có đánh dấu *

   Đăng ký