ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  Tài liệu 8

  Phụ huynh em Huỳnh Đức Nghĩa, lớp 1
  Cảm ơn các thầy cô đã nhiệt tình đồng hành cùng các em trong thời gian 12 năm học qua ,nay trong thời khắc các cháu chuẩn bị chia tay các thầy cô và mái trường thân yêu ,để bước tiếp vào đại học ,tuổi trưởng thành ,chúng tôi là những bậc phụ huynh ,cha mẹ của các em rất cảm ơn các thầy cô đã dậy dỗ các em suốt 12 năm qua ,thời khắc chia tay sắp tới ,kính chúc tất cả các thầy cô ,ban giám hiệu nhà trường có nhiều sức khỏe ,vui vẻ, và chuẩn bị bước vào năm học mới ,và gặt hái nhiều thành quả mới .Cảm ơn thầy cô Thanh Bình !

  Tài liệu 1

  Phụ huynh em Huỳnh Đức Nghĩa, lớp 1
  Cảm ơn các thầy cô đã nhiệt tình đồng hành cùng các em trong thời gian 12 năm học qua ,nay trong thời khắc các cháu chuẩn bị chia tay các thầy cô và mái trường thân yêu ,để bước tiếp vào đại học ,tuổi trưởng thành ,chúng tôi là những bậc phụ huynh ,cha mẹ của các em rất cảm ơn các thầy cô đã dậy dỗ các em suốt 12 năm qua ,thời khắc chia tay sắp tới ,kính chúc tất cả các thầy cô ,ban giám hiệu nhà trường có nhiều sức khỏe ,vui vẻ, và chuẩn bị bước vào năm học mới ,và gặt hái nhiều thành quả mới .Cảm ơn thầy cô Thanh Bình !

  Tài liệu 9

  Phụ huynh em Huỳnh Đức Nghĩa, lớp 1
  Cảm ơn các thầy cô đã nhiệt tình đồng hành cùng các em trong thời gian 12 năm học qua ,nay trong thời khắc các cháu chuẩn bị chia tay các thầy cô và mái trường thân yêu ,để bước tiếp vào đại học ,tuổi trưởng thành ,chúng tôi là những bậc phụ huynh ,cha mẹ của các em rất cảm ơn các thầy cô đã dậy dỗ các em suốt 12 năm qua ,thời khắc chia tay sắp tới ,kính chúc tất cả các thầy cô ,ban giám hiệu nhà trường có nhiều sức khỏe ,vui vẻ, và chuẩn bị bước vào năm học mới ,và gặt hái nhiều thành quả mới .Cảm ơn thầy cô Thanh Bình !

  Tài liệu 4

  Phụ huynh em Huỳnh Đức Nghĩa, lớp 1
  Cảm ơn các thầy cô đã nhiệt tình đồng hành cùng các em trong thời gian 12 năm học qua ,nay trong thời khắc các cháu chuẩn bị chia tay các thầy cô và mái trường thân yêu ,để bước tiếp vào đại học ,tuổi trưởng thành ,chúng tôi là những bậc phụ huynh ,cha mẹ của các em rất cảm ơn các thầy cô đã dậy dỗ các em suốt 12 năm qua ,thời khắc chia tay sắp tới ,kính chúc tất cả các thầy cô ,ban giám hiệu nhà trường có nhiều sức khỏe ,vui vẻ, và chuẩn bị bước vào năm học mới ,và gặt hái nhiều thành quả mới .Cảm ơn thầy cô Thanh Bình !

  Tài liệu 6

  Phụ huynh em Huỳnh Đức Nghĩa, lớp 1
  Cảm ơn các thầy cô đã nhiệt tình đồng hành cùng các em trong thời gian 12 năm học qua ,nay trong thời khắc các cháu chuẩn bị chia tay các thầy cô và mái trường thân yêu ,để bước tiếp vào đại học ,tuổi trưởng thành ,chúng tôi là những bậc phụ huynh ,cha mẹ của các em rất cảm ơn các thầy cô đã dậy dỗ các em suốt 12 năm qua ,thời khắc chia tay sắp tới ,kính chúc tất cả các thầy cô ,ban giám hiệu nhà trường có nhiều sức khỏe ,vui vẻ, và chuẩn bị bước vào năm học mới ,và gặt hái nhiều thành quả mới .Cảm ơn thầy cô Thanh Bình !

  Tài liệu 5

  Phụ huynh em Huỳnh Đức Nghĩa, lớp 1
  Cảm ơn các thầy cô đã nhiệt tình đồng hành cùng các em trong thời gian 12 năm học qua ,nay trong thời khắc các cháu chuẩn bị chia tay các thầy cô và mái trường thân yêu ,để bước tiếp vào đại học ,tuổi trưởng thành ,chúng tôi là những bậc phụ huynh ,cha mẹ của các em rất cảm ơn các thầy cô đã dậy dỗ các em suốt 12 năm qua ,thời khắc chia tay sắp tới ,kính chúc tất cả các thầy cô ,ban giám hiệu nhà trường có nhiều sức khỏe ,vui vẻ, và chuẩn bị bước vào năm học mới ,và gặt hái nhiều thành quả mới .Cảm ơn thầy cô Thanh Bình !

  Tài liệu 7

  Phụ huynh em Huỳnh Đức Nghĩa, lớp 1
  Cảm ơn các thầy cô đã nhiệt tình đồng hành cùng các em trong thời gian 12 năm học qua ,nay trong thời khắc các cháu chuẩn bị chia tay các thầy cô và mái trường thân yêu ,để bước tiếp vào đại học ,tuổi trưởng thành ,chúng tôi là những bậc phụ huynh ,cha mẹ của các em rất cảm ơn các thầy cô đã dậy dỗ các em suốt 12 năm qua ,thời khắc chia tay sắp tới ,kính chúc tất cả các thầy cô ,ban giám hiệu nhà trường có nhiều sức khỏe ,vui vẻ, và chuẩn bị bước vào năm học mới ,và gặt hái nhiều thành quả mới .Cảm ơn thầy cô Thanh Bình !

  Tài liệu 3

  Phụ huynh em Huỳnh Đức Nghĩa, lớp 1
  Cảm ơn các thầy cô đã nhiệt tình đồng hành cùng các em trong thời gian 12 năm học qua ,nay trong thời khắc các cháu chuẩn bị chia tay các thầy cô và mái trường thân yêu ,để bước tiếp vào đại học ,tuổi trưởng thành ,chúng tôi là những bậc phụ huynh ,cha mẹ của các em rất cảm ơn các thầy cô đã dậy dỗ các em suốt 12 năm qua ,thời khắc chia tay sắp tới ,kính chúc tất cả các thầy cô ,ban giám hiệu nhà trường có nhiều sức khỏe ,vui vẻ, và chuẩn bị bước vào năm học mới ,và gặt hái nhiều thành quả mới .Cảm ơn thầy cô Thanh Bình !

  Tài liệu 2

  Phụ huynh em Huỳnh Đức Nghĩa, lớp 1
  Cảm ơn các thầy cô đã nhiệt tình đồng hành cùng các em trong thời gian 12 năm học qua ,nay trong thời khắc các cháu chuẩn bị chia tay các thầy cô và mái trường thân yêu ,để bước tiếp vào đại học ,tuổi trưởng thành ,chúng tôi là những bậc phụ huynh ,cha mẹ của các em rất cảm ơn các thầy cô đã dậy dỗ các em suốt 12 năm qua ,thời khắc chia tay sắp tới ,kính chúc tất cả các thầy cô ,ban giám hiệu nhà trường có nhiều sức khỏe ,vui vẻ, và chuẩn bị bước vào năm học mới ,và gặt hái nhiều thành quả mới .Cảm ơn thầy cô Thanh Bình !