ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  CHƯƠNG TRÌNH
  TƯ VẤN TUYỂN SINH
  CỦA THANH BÌNH

  ADMISSIONS

  Chương trình dành cho học sinh lớp 8-12, giúp học sinh khám phá bản thân, tìm hiểu về nghề nghiệp, từ đó có những bước chuẩn bị, kế hoạch học tập phù hợp để chọn đúng trường và đúng ngành, nghề tại các bậc học cao hơn.

  Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp được cá nhân hóa cho mỗi học sinh thông qua các hoạt động mang tính định kỳ và liên tục, bao gồm:

  01
  Khảo sát về tính cách nghề nghiệp, thiên hướng ngành nghề
  02
  Lập kế hoạch học tập phù hợp với định hướng nghề nghiệp
  03
  Tư vấn trực tiếp với chuyên gia tư vấn tuyển sinh
  04
  Lập kế hoạch học tập phù hợp với định hướng nghề nghiệp
  05
  Tư vấn trực tiếp với chuyên gia tư vấn tuyển sinh

  ĐĂNG KÝ
  TƯ VẤN
  TUYỂN SINH

   Đăng ký