ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  TRAO THƯỞNG CHO HỌC SINH CỦA THANH BÌNH SCHOOL

  SCHOLARSHIP

  Ngoài những hoạt động khuyến khích các em thể hiện tốt nhất khả năng của bản thân, sự tuyên dương, khen thưởng đối với thành tích của các em sẽ là nguồn động lực cho các em cố gắng và quan trọng hơn là tạo niềm vui cho các em phấn đấu trong quá trình học tập tại Thanh Bình.

  Tham khảo học phí
  Thanh Bình School

  Xem học phí

  câu hỏi thường gặp

  01

  Học sinh xuất sắc nhất khối được xét chọn như thế nào?

  • Học sinh từ khối 1 đến 11 với kết quả xếp hạng/ thành tích cao nhất tại cơ sở ở cả hai chương trình MOET và Cambridge (CAP, CAPI, CIP, CEP) sẽ được chọn và đề cử bởi cơ sở để tham gia vòng phỏng vấn.
  • Các học sinh được cơ sở đề cử sẽ tham gia phỏng vấn cấp hệ thống để chọn ra những em xuất sắc nhất trong các khối lớp để nhận học bổng.
  02

  Thời gian và hiệu lực của học bổng?

  • Học sinh từ khối 1 đến 11 với kết quả xếp hạng/ thành tích cao nhất tại cơ sở ở cả hai chương trình MOET và Cambridge (CAP, CAPI, CIP, CEP) sẽ được chọn và đề cử bởi cơ sở để tham gia vòng phỏng vấn.
  • Các học sinh được cơ sở đề cử sẽ tham gia phỏng vấn cấp hệ thống để chọn ra những em xuất sắc nhất trong các khối lớp để nhận học bổng.
  03

  Sau khi có kết quả Học bổng, học sinh có phải làm thủ tục gì không và hình thức nhận Học bổng như thế nào?

  • Học sinh từ khối 1 đến 11 với kết quả xếp hạng/ thành tích cao nhất tại cơ sở ở cả hai chương trình MOET và Cambridge (CAP, CAPI, CIP, CEP) sẽ được chọn và đề cử bởi cơ sở để tham gia vòng phỏng vấn.
  • Các học sinh được cơ sở đề cử sẽ tham gia phỏng vấn cấp hệ thống để chọn ra những em xuất sắc nhất trong các khối lớp để nhận học bổng.
  04

  Sau khi có kết quả Học bổng, học sinh có phải làm thủ tục gì không và hình thức nhận Học bổng như thế nào?

  • Học sinh từ khối 1 đến 11 với kết quả xếp hạng/ thành tích cao nhất tại cơ sở ở cả hai chương trình MOET và Cambridge (CAP, CAPI, CIP, CEP) sẽ được chọn và đề cử bởi cơ sở để tham gia vòng phỏng vấn.
  • Các học sinh được cơ sở đề cử sẽ tham gia phỏng vấn cấp hệ thống để chọn ra những em xuất sắc nhất trong các khối lớp để nhận học bổng.
  05

  Sau khi có kết quả Học bổng, học sinh có phải làm thủ tục gì không và hình thức nhận Học bổng như thế nào?

  • Học sinh từ khối 1 đến 11 với kết quả xếp hạng/ thành tích cao nhất tại cơ sở ở cả hai chương trình MOET và Cambridge (CAP, CAPI, CIP, CEP) sẽ được chọn và đề cử bởi cơ sở để tham gia vòng phỏng vấn.
  • Các học sinh được cơ sở đề cử sẽ tham gia phỏng vấn cấp hệ thống để chọn ra những em xuất sắc nhất trong các khối lớp để nhận học bổng.