ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  HỌC PHÍ 2022-2023

  Nhà trường có chính sách miễn giảm học phí cho trường hợp có
  anh, chị, em cùng học chung tại trường
  Lớp 1-2-3-4 5 6-7-8 9-10 11 12
  Hai buổi 2.600.000 3.000.000 3.200.000 4.100.000
  Bán trú 4.650.000 5.250.000 4.600.000 4.850.000 5.050.000 5.750.000
  Nội trú 7.700.000 8.250.000 7.600.000 8.050.000 8.300.000 9.900.000

  HỌC PHÍ KHÓA HÈ 2022

  Lớp 1-2-3-4 5 6-7-8 9-10 11
  Hai buổi 3.900.000 4.500.000 4.800.000
  Bán trú 6.980.000 7.880.000 6.900.000 7.280.000 7.580.000
  Nội trú 11.550.000 12.380.000 11.400.000 12.080.000 12.450.000

  ĐĂNG KÝ
  TƯ VẤN
  TUYỂN SINH

   Đăng ký