ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  Chương Trình THPT

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KHỐI THPT NĂM HỌC: 2022-2023

  – KHỐI 10 : Thực hiện chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2018. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tạo các nhóm môn học phù hợp với nhu cầu của học sinh và phụ huynh. Nhà trường để phụ huynh và học sinh lựa chọn nhóm môn học. Sau đó, nhà trưởng tổng hợp số lượng học sinh theo nhóm môn học để hình thành cơ cấu lớp.

  o Nhóm 1: Học sinh học các môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lịch sử, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, Giáo dục địa phương, Vật lí, Hóa học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ.

  – Các môn chuyên đề: Toán, Vật lí, Hóa học.
  – Các môn tăng tiết chính khóa: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh.
  – Các môn năng khiếu: Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá, Thể hình.
  – Các môn dạy phụ đạo học sinh yếu kém: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh.
  – Các câu lạc bộ: Câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ Thể dục thể thao, câu lạc bộ hóa học.
  – Hoạt động ngoại khóa: đi dã ngoại Đà Lạt, đi thiện nguyện, Bác ái.

  o Nhóm 2: Học sinh học các môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lịch sử, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, Giáo dục địa phương, Hóa học, Sinh Vật, Tin học, Địa lí.
  – Các môn chuyên đề: Toán, Hóa học, Sinh Vật.
  – Các môn tăng tiết chính khóa: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh.
  – Các môn năng khiếu: Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá, Thể
  hình.
  – Các môn dạy phụ đạo học sinh yếu kém: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh.
  – Các câu lạc bộ: Câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ Thể dục thể thao, câu lạc bộ hóa học.
  – Hoạt động ngoại khóa: đi dã ngoại Đà Lạt, đi thiện nguyện, Bác ái.

  o Nhóm 3: Học sinh học các môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lịch sử, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, Giáo dục địa phương, Âm nhạc, Hội Họa, Vật lí, Địa lí.
  – Các môn chuyên đề: Toán, Âm Nhạc, Hội Họa.
  – Các môn tăng tiết chính khóa: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh.
  – Các môn năng khiếu: Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá, Thể hình.
  – Các môn dạy phụ đạo học sinh yếu kém: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh.
  – Các câu lạc bộ: Câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ Thể dục thể thao, câu lạc bộ hóa học.
  – Hoạt động ngoại khóa: đi dã ngoại Đà Lạt, đi thiện nguyện, Bác ái.

  o Nhóm khác: Học sinh học các môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lịch sử, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, Giáo dục địa phương và 4 môn theo sự lựa chọn của học sinh và phụ huynh.
  – Các môn chuyên đề: Toán và 2 môn khác tùy thuộc vào lựa chọn của học sinh và phụ huynh.
  – Các môn tăng tiết chính khóa: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh.
  – Các môn năng khiếu: Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá, Thể hình.
  – Các môn dạy phụ đạo học sinh yếu kém: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh.
  – Các câu lạc bộ: Câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ Thể dục thể thao, câu lạc bộ hóa học.
  – Hoạt động ngoại khóa: đi dã ngoại Đà Lạt, đi thiện nguyện, Bác ái.

  – KHỐI 11: Thực hiện chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2006. Căn cứ vào kết quả học tập lớp 10 và kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm nhà trường hình thành, tinh chỉnh cơ cấu lớp học.
  – Các môn tăng tiết chính khóa: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa Học.
  – Các môn năng khiếu: Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá, Thể hình.
  – Các môn dạy phụ đạo học sinh yếu kém: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa Học.
  – Môn nghề phổ thông: Nhiếp Ảnh.
  – Các câu lạc bộ: Câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ Thể dục thể thao, câu lạc bộ hóa học.
  – Hoạt động ngoại khóa: đi dã ngoại Đà Lạt, đi thiện nguyện, Bác ái.

  – KHỐI 12: Thực hiện chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2006. Căn cứ vào kết quả học tập lớp 11 và kết quả kiểm tra chất lượng đầu  năm, đồng thời kết hợp sự chọn ban thi THPT Quốc Gia của học sinh và phụ huynh, nhà trường hình thành cơ cấu lớp học.

  o Các lớp thuộc Ban Tự Nhiên:
  – Các môn tăng tiết chính khóa: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa Học, Sinh Vật.
  – Các môn năng khiếu: Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá, Thể hình.
  – Các môn dạy phụ đạo học sinh yếu kém: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa Học, Sinh Vật.
  – Môn Luyện thi đại học: Tùy thuộc vào khối đại học mà học sinh và phụ huynh chọn như: Khối A( Toán-Lí-Hóa), Khối A1( Toán-Lí-Anh ), Khối B ( Toán-Hóa-Sinh ), Khối D ( ToánVăn-Anh ).
  – Các câu lạc bộ: Câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ Thể dục thể thao, câu lạc bộ hóa học.
  – Hoạt động ngoại khóa: đi dã ngoại Đà Lạt, đi thiện nguyện, Bác ái.

  o Các lớp thuộc Ban Xã Hội:
  – Các môn tăng tiết chính khóa: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch Sử, Địa Lí, Giáo dục Công dân.
  – Các môn năng khiếu: Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá, Thể hình.
  – Các môn dạy phụ đạo học sinh yếu kém: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch Sử, Địa Lí, Giáo dục Công dân.
  – Môn Luyện thi đại học: Tùy thuộc vào khối đại học mà học sinh và phụ huynh chọn như: Khối C( Văn-Sử-Địa ), Khối D ( Toán-Văn-Anh ).
  – Các câu lạc bộ: Câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ Thể dục thể thao, câu lạc bộ hóa học.
  – Hoạt động ngoại khóa: đi dã ngoại Đà Lạt, đi thiện nguyện, Bác ái.

   

  Tin tức liên quan

  👨‍🎓 THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024-2025 👩‍🎓

  🌟 CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA: THAM QUAN NHÀ MÁY UNIBEN 🌟

  🌟 Tiết học Kỹ năng sống: Rèn luyện Kỹ năng Thuyết trình 🎤

  🌿STEM Hóa – Hành Trình “Vòng Xoáy Môi Trường” 🌏

  🌟 Chào tuần mới – “Hành trình văn hóa giao thông” 🌟