ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  Chương Trình THCS

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG – 2018 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

   

  1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC :
   1. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu sau: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
   2. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau:
    1. Những năng lực chung được tất cả các môn học và hoạt động giáo dục góp phần hình thành, phát triển: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;
    2. Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất.

  Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của học sinh.

   1. Nội dung cụ thể của các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực nói trên được nêu tại phần Phụ lục của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục.
   2. Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi là căn cứ để xây dựng chương trình môn học và hoạt động giáo dục, biên soạn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học, đánh giá kết quả giáo dục học sinh và chất lượng giáo dục phổ thông.

  II. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC :

  Chương trình giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

  Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học tự chọn.

  Thời gian thực học trong một năm học tương đương 35 tuần. Các cơ sở giáo dục có thể tổ chức dạy học 1 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày. Cơ sở giáo dục tổ chức dạy học 1 buổi/ngày và 2 buổi/ngày đều phải thực hiện nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất đối với tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.

   III.  GIAI ĐOẠN GIÁO DỤC CƠ BẢN – CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ :

  1. Nội dung giáo dục :Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương.Mỗi môn học Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc đều tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp; ở lớp 8 và lớp 9, các môn học Công nghệ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Nội dung giáo dục của địa phương có học phần hoặc chủ đề về nội dung giáo dục hướng nghiệp.Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.
  2. Thời lượng giáo dục : Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học. Mỗi tiết học 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ. Khuyến khích các trường trung học cơ sở đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

  Nội dung giáo dục Số tiết/năm học
  Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
  1. Môn học bắt buộc
  Ngữ văn 140 140 140 140
  Toán 140 140 140 140
  Ngoại ngữ 1 105 105 105 105
  Giáo dục công dân 35 35 35 35
  Lịch sử và Địa lí 105 105 105 105
  Khoa học tự nhiên 140 140 140 140
  Công nghệ 35 35 52 52
  Tin học 35 35 35 35
  Giáo dục thể chất 70 70 70 70
  Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) 70 70 70 70
  2. Hoạt động giáo dục bắt buộc
  Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 105 105 105 105
  3. Nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương 35 35 35 35
  4. Môn học tự chọn
  Tiếng dân tộc thiểu số 105 105 105 105
  Ngoại ngữ 2 105 105 105 105
  Tổng số tiết học/năm học (không kể các môn học tự chọn) 1015 1015 1032 1032
  Số tiết học trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn) 29 29 29,5 29,5

  Tin tức liên quan

  👨‍🎓 THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024-2025 👩‍🎓

  🌟 CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA: THAM QUAN NHÀ MÁY UNIBEN 🌟

  🌟 Tiết học Kỹ năng sống: Rèn luyện Kỹ năng Thuyết trình 🎤

  🌿STEM Hóa – Hành Trình “Vòng Xoáy Môi Trường” 🌏

  🌟 Chào tuần mới – “Hành trình văn hóa giao thông” 🌟