ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  Tổ Trưởng Môn Vật Lý

  Thầy Đinh Nhật Nam


  Đội ngũ giáo viên

  Cô Huỳnh Thị Hồng Yến

  Tổ Trưởng Môn Ngữ Văn

  Thầy Phạm Quốc Thuần

  Tổ Trưởng Môn Toán

  Cô Mai Thị Hoà

  Tổ Trưởng Môn Tiếng Anh

  Cô Trần Thị Kim Tâm

  Tổ Trưởng Môn Hoá Học

  Cô Nguyễn Thị Út

  Tổ Trưởng Môn Sinh Học

  Cô Lương Thị Hồng Hoa

  Tổ Trưởng Môn Lịch Sử