ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  ✨Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận là thành viên “Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu” của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO)🌏

  ✨Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận là thành viên “Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu” của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) 🌏

  Ngày 14 tháng 02 năm 2024, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO cùng với 63 thành phố khác thuộc 35 quốc gia. Để được công nhận là thành viên ‘Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu’, các thành phố phải thực hiện 42 tiêu chí liên quan đến việc tạo điều kiện cho việc học tập của mọi người dân và thực hiện các giải pháp xây dựng một thành phố học tập suốt đời.

  Việc công nhận Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO tạo điều kiện trong tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy quan hệ đối tác và các mạng lưới kết nối của mình nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời của người dân, nâng cao uy tín quốc tế, tăng khả năng thu hút đầu tư… qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của Thành phố. Bên cạnh đó, việc tham gia Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu sẽ giúp cho người dân có điều kiện thuận lợi hơn trong việc trao đổi ý tưởng, tri thức và kinh nghiệm thông qua một mạng lưới năng động gồm 356 thành phố trên toàn thế giới.

  [Trích dẫn nguồn] : https://hcm.edu.vn/tin-hoat-dong/thanh-pho-ho-chi-minh-duoc-cong-nhan-la-thanh-vien-mang-luoi-thanh-pho-hoc-tap/ctmb/42180/73653

  Tin tức liên quan

  🏫 “Running Man phiên bản TBS” – Thử thách mật thư và bài học đoàn kết 👫

  🍕 Cùng làm bánh Pizza nào !! 🍕

  📏 Khám Phá Giác Kế: Buổi Học STEM Toán Đầy Hứng Khởi! 🚀

  🌿 Học cùng Thiên Nhiên: Lớp Học Trồng Rau Tươi Mát tại Trường Thanh Bình 🌞

  🌟 Trải Nghiệm Hè Đặc Biệt: Bắn Súng Sơn Cùng Học Sinh Thanh Bình 🌟