ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  Chương trình tiếng anh tăng cường

  Quản trị kinh doanh là một ngành rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội. Cùng với sự phát triển của kinh tế – xã hội, khoa học công nghệ và nhu cầu thị trường lao động. Ngành quản trị kinh doanh hiện nay phát triển mạnh mẽ và bao gốm … Read more

  Chương Trình THPT

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KHỐI THPT NĂM HỌC: 2022-2023 – KHỐI 10 : Thực hiện chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2018. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tạo các nhóm môn học phù hợp với nhu cầu của học sinh và phụ huynh. Nhà trường để … Read more

  Chương Trình THCS

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG – 2018 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ   YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC : Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu sau: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. … Read more

  Chương Trình Tiểu Học

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG – 2018 CẤP TIỂU HỌC   I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC : Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu sau: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Chương … Read more