Quy mô nhà trường

home-quymotruong- D/T mặt bằng : 7.180m2
- D/T sử dụng : 14.500m2
- Số phòng học : 74
- Số phòng ngủ : 26
- Phòng chức năng : 8
- Bếp ăn với nhà ăn hơn 600 chỗ ngồi ...